Genom livet med Bob Dylan

 
Ett projekt.

Junikatten

Min bästa kattvarelse och jag, en junieftermiddag i norr, där nätterna var ljusa och grönskan fortfarande skir. 
 

RSS 2.0